$email<>$password<>") === FALSE) $mess=11; else{ $mess=12; $users=str_replace("$name<>$phone<>$email<>$password<>", "$name<>$phone<>$emailNew<>$passwordNew<>", $users); file_put_contents('axios/users.skv',$users); $users=file_get_contents('axios/authors.skv'); $users=str_replace($email.$password, $emailNew.$passwordNew, $users); file_put_contents('axios/authors.skv',$users);} } // ЗАЩИТА ОТ РОБОТИ ---------------- необходима е само от тук надолу else if ($sumTiheo!=$numCod[$tContr]) $mess=1; // ---------------- защита от роботи else if ($warMess=='enterUser') { // ВЛИЗАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ if ($email=='' || $password=='') $mess=2; else { $user=''; $users=file('axios/users.skv',FILE_IGNORE_NEW_LINES); $usersCount=count($users); for ($a=0; $a<$usersCount; $a++){ if(strpos($users[$a], "<>$email<>$password<>") !== FALSE) {$user=$users[$a]; break;}} if ($user=='') $mess=2; else {$user=explode('<>',$user); if ($user[5]==1 or $user[5]==11) { // допускат се само регистрирани потребители $fileDate=date("w"); if($fileDate===0) $oldFileDate=6; else $oldFileDate=$fileDate-1;//стария и новия файл в който се записват временните пароли if(file_exists("axios/$oldFileDate")) unlink("axios/$oldFileDate");// изтриване на стария файл с паролите $tixeo=rand(1000, 9999); file_put_contents("axios/$fileDate","\n".$email.$tixeo, FILE_APPEND); setcookie ("secretaryPlus_v_1_3_user", $email.$tixeo, time() +3600); setcookie ("secretaryPlus_v_1_3_userName", $user[0], time() +3600); setcookie ("secretaryPlus_v_1_3_userId", $user[4], time() +3600); $mess=0; $userCook=$email.$tixeo; $userName=$user[0];// необходимо за показване на момента в менюто при първото вписване на потребителя $authors=file('axios/authors.skv', FILE_IGNORE_NEW_LINES ); //АКО Е АВТОР се добавя куки и за автор if (in_array($user[4], $authors, TRUE)) {setcookie ("secretaryPlus_v_1_3_author", $user[4], time() +3600); // долният ред необходим за показване на момента в менюто при първото вписване на потребителя ако е автор $artAuthor=$user[4];} } else $mess=2;}} } else if ($warMess=='eggrafi') {// РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ if($email=='' || $password=='' || $name=='' || $phone=='') $mess=3; else{ $users=file_get_contents('axios/users.skv'); if(strpos($users, "<>$email<>") === FALSE) { //ако този емайл не е регистриран продължаваме с регистрацията $data=date("d-m-Y");$chas=date("H:i:s"); $userCode=$data.$chas; $userCode=str_replace(':','', $userCode);$userCode=str_replace('-','', $userCode); file_put_contents('axios/users.skv', "\n$name<>$phone<>$email<>$password<>$userCode<>0", FILE_APPEND); $mess=4;} else $mess=5;} } else if ($warMess=='pass') {// ЗАБРАВЕН ЕМАЙЛ if($email=='') $mess=3; else{ $users=file('axios/users.skv'); $usersCount=count($users); for ($a=0; $a<$usersCount; $a++){ if(strpos($users[$a], "<>$email<>") !== FALSE) {$user=$users[$a]; break;}} $user=explode('<>',$user); //$password=$user[3]; if ($email==$user[2]) $mess=6; else $mess=7;} } //Извеждане съдържанието на метатаговете за главата $fhead=array("", "change","enterUser","eggrafi","pass"); $ftitle=array("Είσοδος", "Αλλαγή στοιχείων","Είσοδος","Εγγραφή","Υπενθύμιση κωδικούς"); $fdescription=array("Είσοδος", "Αλλαγή στοιχείων","Είσοδος","Εγγραφή","Υπενθύμιση κωδικούς"); $fkeywords=array("Είσοδος", "Αλλαγή, στοιχείων","Είσοδος","Εγγραφή","Υπενθύμιση κωδικούς"); $fhead=array_search($warMess, $fhead);//извежда ключа на масива $ftitle } else { $fhead=array("", "10","enterUser","9","8"); $ftitle=array("Είσοδος", "Αλλαγή στοιχείων","Είσοδος","Εγγραφή","Υπενθύμιση κωδικούς"); $fdescription=array("Είσοδος", "Αλλαγή στοιχείων","Είσοδος","Εγγραφή","Υπενθύμιση κωδικούς"); $fkeywords=array("Είσοδος", "Αλλαγή, στοιχείων","Είσοδος","Εγγραφή","Υπενθύμιση κωδικούς"); $fhead=array_search($mess, $fhead);//извежда ключа на масива $ftitle } // съобението което се визиуализира след действие на потр. $messText=array("Καλώς Ήλθατε $userName", "Κ01. Έχετε συμπληρώσει λάθος τoν κωδικό ασφαλείας ή δεν έχετε συμπληρώσει κάποιο πεδίο.
Click για να γυρίσετε πίσω.", "Κ02. Λανθασμένος κωδικός ή e-mail ή σας έχουν αποκλείσει.
Click για να γυρίσετε πίσω.", "Κ03. Έχετε συμπληρώσει λάθος στοιχεία.
Click για να γυρίσετε πίσω.", "Κ04. Η εγγραφή σας ήταν επιτυχής. Παρακαλώ ελέξτε το e-mail σας για να ενεργοποιήσετε το προφίλ σας.", "Κ05. Η ηλ. διεύθυνση που δηλώσατε υπάρχει στις εγγραφές μας.
Click για να γυρίσετε πίσω ή Υπενθύμιση κωδικούς", "Κ06. Τα στοιχεία που ζητήσατε στάλθηκαν στο e-mail σας
Σε περίπτωση που δεν τα παραλάβετε σε μερικά λεπτά εποικοινωνήστε μαζι μας τηλεφωνικά.", "Κ07. Η ηλ. διεύθυνση που δηλώσατε δεν βρέθηκε στις εγγραφές μας ή είναι απενεργοποιημένη!", "Κ08. Παρακαλώ συμπληρώστε το e-mail σας. Τα στοιχεία πρόσβασης σας θα αποσταλούν αυτόματα σε μερικά λεπτά.
", "Κ09. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα στοιχεία.", "Κ10. Αλλαγή στοιχείων", "Κ11. Λανθασμένος παλιός κωδικός", "Κ12. Οι αλλαγές αποθηκεύτηκαν.", "Κ13. Ενεργοποίηση.", "Κ14. Το αρχείο που ζητήσατε δεν υπάρχει ή προέκυψε τεχνικό πρόβλημα.
Click για να γυρίσετε πίσω."); $messView=''; if($mess!=="") $messView=$messText[$mess]; ?> <?echo"$ftitle[$fhead], $site_name"?>
".$nameCat[$dbIndex]."\r\n"; // визуализира заглавието на дяла в който е статията // код за защита от роботи ---------------------------------------------------- $tiheo1=rand(0, 9);//случайно число, парола за съответното частно лице/обява $tiheo2=rand(0, 9); $numCod=array("Μηδέν", "Ένα", "Δυο", "Τρία", "Τέσσερα", "Πέντε", "Έξι", "Επτά", "Οκτώ", "Εννέα", "Δέκα", "Ένδεκα", "Δώδεκα", "Δεκατρία", "Δεκατέσσερα", "Δεκαπέντε", "Δεκαέξι", "Δεκαοκτώ", "Δεκαεννιά", "Είκοσι"); $sumTiheo=$tiheo1+$tiheo2; //---------------------------------------------------- код за защита от роботи if ($mess===0 or $mess==1 or $mess==2 or $mess==3 or $mess==4 or $mess==5 or $mess==6 or $mess==7 or $mess==11 or $mess==12) echo "
".$messView."

"; else if($mess==8) {echo "
".$messView."

";include'scripts/formUserReturn.php';}// извежда формата за забравен емайл else if($mess==9) {echo "
".$messView."

";include'scripts/formUserAd.php';} // извежда формата за вписване на потребител else if($mess==10) { // ПРОМЯНА НА ДАННИ //$email=substr($userCook,0,-4); //$email.$tixeo премахваме тихеото за да намерим точния емайл $users=file('axios/users.skv'); $usersCount=count($users); $a=0; while ($a<$usersCount){ if(strpos($users[$a], $userId) !== FALSE) {$user=$users[$a]; break;} $a++; } if ($user!='') $user=explode('<>',$user); echo "
".$messView."

"; include'scripts/formUserChange.php';} // извежда формата за вписване на потребител else if($mess==13) {// АКТИВИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ $users=file_get_contents('axios/users.skv'); if(strpos($users, "<>$userCode<>0") === FALSE) $messView="Δεν βρέθηκε τέτοια καταχώρηση ή έχει απενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή."; else {$users=str_replace("<>$userCode<>0", "<>$userCode<>1", $users); file_put_contents('axios/users.skv',$users);} //активиране echo "
".$messView."

";} else include'scripts/formUserEnter.php'; // извежда формата за вход на потребител ?>
"; $subject = "$site_name"; $message = << $site_name - Στοιχεία πρόσβασης
Εσείς (ή κάποιος που γνωρίζει το e-mail σας με IP $user_ip) ζητήσατε τα στοιχεία πρόσβασης σας στο www.$domain_name
Τα στοιχεία πρόσβασης σας είναι:
Login (UserName): $email
Password: $user[3]
EOD; $headers = 'MIME-Version: 1.0'."\r\n"; $headers .= 'Content-type:text/html; charset=utf-8'."\r\n"; $headers .= "From: $site_name <$site_mail>"."\r\n"; $headers .= "Reply-To: <$site_mail>\r\n"; $headers .= "Return-Path: $site_name <$site_mail>"."\r\n"; $headers .= 'User-Agent: SkoutovScript Beta'."\r\n"; mail($to, $subject, $message, $headers); } if($mess==4) { // Изпращане на писмото с линка за активиране $to = "<$email>"; $subject = "$site_name"; $message = << $site_name - Ενεργοποίηση

$site_name

Πατήστε εδώ για την ενεργοποίηση
Αν αυτό δεν είναι δυνατόν
1. αντιγράψτε τον παρακάτω κωδικό

2. τοποθετήστε τον στη γραμμη διεύθυνσης του προγράμματος πλοήγησης (browser)
3. και πατήστε το πλήκτρο Enter
EOD; $headers = 'MIME-Version: 1.0'."\r\n"; $headers .= 'Content-type:text/html; charset=utf-8'."\r\n"; $headers .= "From: $site_name <$site_mail>"."\r\n"; $headers .= "Reply-To: <$site_mail>\r\n"; $headers .= "Return-Path: $site_name <$site_mail>"."\r\n"; $headers .= 'User-Agent: SkoutovScript Beta'."\r\n"; mail($to, $subject, $message, $headers); } ?>